Funksjonshemmede med (livslange) assistansebehov blir i praksis utestengt fra allmenne folkehelsetiltak, og allmenne mål for økt folkehelse. IPLOS og andre føringer for hva som gir utslag for utmåling av tjenester innebærer at vi ikke blir tildelt (nok) tjenester til sånt som å ivareta et sunt kosthold (blir gjerne henvist til «Fjordland-middag» – som ikke gir hensiktsmessig sunt og variert kosthold gjennom et helt livsløp), holde oss i fysisk aktivitet (i beste fall får en kanskje +/- 3 timer i uka til støttekontakt e.l. – noe som innebærer at en må velge mellom trening eller nødvendige innkjøp i løpet av de 3 timene… Og konserten en hadde lyst til å få med seg er bare å glemme.) og ellers ha tilgang til aktiv deltakelse i lokalsamfunnet.

Avgrenset rett til tjenester organisert som BPA til personer under 67 år innebærer at vi heller ikke regnes med i et mål om å ha en aktiv tilværelse etter fylte 67.
Kommunene har i dag anledning til – uten at det blir stoppet av fylkesmennene – å ignorere Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene med sine føringer om bl.a. å få dekket grunnleggende behov for sosial kontakt og aktivitet, og å følge en normal døgnrytme. (Forresten, ser ut til at Helsetilsynet anser at IS-1201 ikke gjelder lenger selv om forskriften fortsatt gjelder, lenke til den publikasjonen leder til IS-2620, som på ingen måte dekker de vesentlige kvalitetsaspektene ved tjenester som førstnevnte gjør.) Friske funksjonshemmede ekskluderes fra folkehelsepolitikken. Det kan en bli syk av….