Hvordan kan vi i Norge godta å ha høyere stråleverdier fra Mobilmaster, telefoner, Wifi, i samfunnet generelt og i skolen, når vi ikke vet hvilken risiko dette kan medføre bla. i kreftforekomst hos befolkningen??

Jeg ønsker at det blir satt fokus på dette området i Folkehelsemeldingen.