Mitt innlegg gjelder stråleverdier fra AMS målere som i år er installert i alles hjem og er mye høyere enn angitt fra NVE og Statens strålevern. Dessuten stråler den Hele døgnet og kan ikke slåes av.

Dette blir påtvunget ALLE som ikke søker om fritak og kan levere en legeattest for at de reagerer på dem( som helsedirktoratet forbyr legene å skrive. ) Viser til utredningen Smartmålere, jussen og helsa av Einar Flydal som er sendt til politikere, leger og departementer.Det er en katastrofe for norsk folkehelse og MÅ forbys!!! Påvirker helsa negativt og føre var prinsippet om helseskader er ikke hensyntatt!

Det er så mye forskning vedr. dette som viser at denne strålingen kan lede til mange helseplager som sterk hodepine, øresus, kvalme og mange andre plager. . Det bør være departementets oppgave og sette seg inn i saken og gjøre noe med det.

Ber om at føre var prinsippet må taes hensyn til vedr. Installering av AMS målere, dyr og mennesket blir syke og Statens Strålevern og NVE tar ikke hensyn til forskningsrspporter som finnes på stråling fra smartmålere. Det er en skandale som vil komme frem på samme måte som tobakskager, asbest og kjemikalier.