Den dagen våre helsemyndigheter aksepterer at hodet (les: tennene) hører til resten av kroppen, vil de samme myndigheter se en merkbar nedgang i helsebudsjettet.

For å komme i mål må bl.a. følgende på plass: en adekvat laboratoriediagnostikk, behandlingstilbud til dem som mener seg syke av amalgam, en internasjonal konsensus-konferanse med tema diagnostisering og behandling/rehabilitering av amalgamskadde pasienter.

Kilder:
Aftenposten 20.03.99: 9 millioner lidelser hos legen, fysioterapeuten, psykologen, kiropraktoren og på røntgeninstituttet, hvor summen av flere av disse lidelsene har store samfunnsøkonomiske interesser.

IAOMT April 16, 2013: Dokumentert at kvikksølv fra amalgam er den største kilden til Hg-påvirkning i den allmenne befolkningen.

Det viktigste:
Personer som fortviler over ikke å bli trodd – mange tar sine liv, ender i psykiatrien, rus-problemer -, får en bedre livskvalitet og ikke mindre viktig – en bedre helse gjennom livet!

Minner om tidl. seksjonsoverlege Marit Rogneid, US (i /-99?), som antydet at hele helsepolitikken måtte revideres og foreslo et eget folkehelsedepartement!

Aftenposten 20.08.17: K. Toppe/Sp foreslår et eget departement med ansvar for folkehelsen, men vår helseminister synes ikke det var en god ide å dele opp departementet!

Nå er folkehelseministeren på plass, og jeg inviterer meg mer enn gjerne til et møte mht. også denne tematikken (ref. min e-post 07.02.18: eldreomsorg).

Det kan være at vi som har skoene på, har noe å bidra med?

Hvorfor vil du ikke svare meg Høie?