Hei, eg vil med dette seie noken korte ord om deler av min bekymring for folkehelsa generelt i tida framover. Og da spesielt for egne barn, og mi eiga helse.

Det vi ser no med tvang av såkalte smart målere og wifi tilgjengelig overalt er bekymringsverdig. Vi veit ikkje langtids effekten av dette, bortsett frå at vi ser at fleire unge sliter og tilbakemeldinger frå andre land kan tyde på at her er sammenhenger som gir uante konsekvenser.

  • WiFi i skolen
  • smartmålere/AMS
  • trådløst i Smarte byer og smarte hjem
  • 5G
  • mobiler og barn
  • langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt

Alt dette påfører oss stråling og en avhengighet av at wifi og trådløst nett er overalt og påslått til enhver tid. Her heime slå vi av wifi tilgangen når vi ikkje er heime, det ikkje er i bruk og om natta. Telefonene står på flymodus eller er avslått om natta.
Vi hadde tre marsvin som står i bur på gulvet nær modemet. To av dei blei sjuke, den eine fikk en svulst og det andre fikk store problemer med å ete. Etter dette har vi bevisst hatt det på så lite som mulig. Dei stod i kjelleren før, og var heilt friske. Det var kun etter at dei blei utsatt for strålinga at dei blei sjuke.

Dette er eg ikkje villig til å utsette mine barn for, heller ikkje meg sjølv.

Når det skal gjennomførast ting som feks smart målere, skal vi som folk være med å bestemme! Vi har et demokrati, men alt for mykje blir tredd nedover oss, og vi har ingen bestemmelsrett over egen helse på dette området.

Menneskeskapt stråling og helse – referanser