Det som nå skjer med utrullingen av de såkalte AMS strømmålerne kan bli et alvorlig helsemessig problem i nær framtid, og er det er blitt det allerede for veldig mange.
Statens strålevern har allerede innrømmet at mikrobølgestrålingen fra disse enhetene er betydelig høyere en hva de har antydet tidligere.
Dette bør i høyeste grad bli tatt meget alvorlig, fordi det angår både helse og livskvalitet for masse mennesker.
Tvangsinnstalleringen av AMS er et overgrep mot mennesker og deres helse.

Hilsen Trond