Ja, god helse og gode levekår henger sammen og vi må tilrettelegge for riktige valg.

Vi ber om styrket innsats for barns oppvekstvilkår. Beskytt barna mot stråling på skolene og barnehagene. Vedlagt tre innspill på internasjonal organisasjoner med tyngde (norske organisasjoner har dessverre ikke tyngde i disse spørsmål).

Europarådet i Strasbourg har vedtatt en resolusjon (1815) om beskyttelse av de fysiske miljøet for barn mot ikke ioniserende stråling (elektromagnetisk (radiofrekvent) stråling som for eksempel mobilstråling, wifi, mobilmast).

Resolusjonen sier bla (oversatt):
8.3. om beskyttelse av barn:
8.3.1. utvikle innenfor ulike departementer (utdanning, miljø og helse) målrettede informasjonskampanjer rettet mot lærere, foreldre og barn for å varsle dem om de spesifikke risikoene for tidlig, lite gjennomtenkte og langvarig bruk av mobiltelefoner og andre enheter som sender ut mikrobølger; 8.3.2. For barn generelt, og spesielt i skoler og klasserom, gi preferanse til kablede Internett-tilkoblinger, og strengt regulere bruk av mobiltelefoner av skolebarn på skolens område.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&

Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert radiofrekvent stråling som mulig kreftfremkallende i mennesker. WHO oppmuntrer til mer forskning. Radiofrekvenser og mikrobølger er #16 på WHOs EHC-liste.
http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/
http://www.who.int/features/qa/30/en/

EUs vitenskapelig komité (mars 2015) sier at det er studier som støtter at elektromagnetisk stråling gir kreft og at det også finnes studier som ikke støtter dette. De konkludere med at det må forskes mer.
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf