Jeg er bekymret for at den sterkt økende strålingen fra trådløs kommunikasjon vil true folkehelsen i økende grad fremover. Strålingen er størst der vi oppholder oss mest – i hjemmet, på skolen og på jobb.

Det finnes i hovedsak to oppfatninger om strålingens skadepotensiale – farlig og ufarlig, men man trenger ikke å mene noe i den diskusjonen for å forstå at grunnene til bekymring er åpenbare:

INGEN HAR NOEN GANG ERFART LANGTIDSVIRKNINGNE AV DEN STRÅLINGEN VI HAR I DAG, ELLER VIL FÅ I FREMTIDEN.

Ingen har anelse om virkningen på et menneske gjennom et helt liv, eller om det gir skader på arvematerialet. Det er bare ca 10 år siden smart-telefonen og nettbrett kom. Det er ingen grunn til å tro at mennesker, dyr eller planter er tilpasset denne strålingen gjennom evolusjonen.

Til tross for så lite erfaring og kunnskap, sier trådløsnæringens forskere at strålingen er helt trygg, og vårt lands myndigheter tar dette for god fisk. Statens strålevern er ikke engang skeptiske, og tror blindt på at så lenge strålingen ikke gir merkbar oppvarming av kroppens vev, så er den trygg. Husk på at tobakkindustriens forskere fortalte oss i mange år at røyking er trygt.

Jeg savner myndighetenes bruk av føre-var-prinsippet. I stedet for å innta en forsiktig tilnærming, så rulles det i dag ut et voldsomt antall nye trådløse enheter med myndighetenes velsignelse.

Et eksempel er mine barn som nettopp har fått utdelt iPad på barneskolen. I klasserommene har de da ca 30 trådløse enheter som stråler ved siden av hverandre. Om vi tar med de to naboklasserommene som ligger vegg-i-vegg, så har vi 90 trådløse enheter som bestråler våre barn. Når barna blir litt større, så er det naturlig at alle vil ha hver sin mobiltelefon i tillegg, og da har vi plutselig 180 enheter som stråler i det samme klasserommet. I tillegg så har jo de fleste skoler enda flere klasserom…

Et annet eksempel er at alle landets strømmålere skal snart være trådløse. Disse kan man ikke velge å skru av, og de bestråler oss 24/7 – i mange hjem nær hodeputa på soverommet.

Helsekonsekvenser. Den delen av forskningen som *finner* sammenheng mellom trådløs-stråling og helseplager beskriver en mange litt diffuse helseplager, i tillegg til kreft.

Om vi i det hele tatt holder døren åpen for at denne forskningen *kan* ha rett i noe, så ser vi muligheten for at vi kan pådra oss mange snikende sykdommer i årene som kommer. Hva kan enkeltmenneskers omkostninger bli? Og hva med de samfunnsøkonomiske kostnader? Tenk igjen på tobakksindustrien, det tok mange år før vi tok konsekvensene innover oss.

I mine øyne er det ingen tvil om at vi bedriver et gigantisk eksperiment på våre barn, på oss selv og naturen rundt oss. Vi mennesker elsker den trådløse teknologien. Den er jo herlig enkel og befriende! Trådløsindustrien elsker den også, selvfølgelig. Det er lett å bli blind for faresignaler når ønsket om å ha denne teknilogien er så stort.

Hva om vi en dag våkner og ser store negative konsekvenser av trådløsutbyggingen – vil det da være mulig å reversere en trådløs avhengighet som vil være langt større enn i dag? Om ikke de fleste av oss rammes kan være for sent. Kanskje må vi innfinne oss med at det ikke er noen vei tilbake. Gravlegge døde, behandle symptomer, og forsøke å finne måter å beskytte oss på. Er det riktig å utsette befolkningen, og spesielt barna, for denne risikoen uten en eneste vidtfavnende konsekvensutredning?

Forslag:
Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utfra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv.

Stopp videre innføring av trådløsteknologi før mer kunnskap foreligger. Vi kan enda sette 5G-utbyggingen på vent. Stopp nettbrettene i skolen.