Oversender Trygg Trafikks innspill til ny folkehelsemelding. Lykke til med viktig arbeid!

Folkehelsemeldingen 2019 innspill

Tilleggsinnspill til folkehelsemeldingen, som inkluderer referanse til en fersk og meget relevant rapport fra Vegdirektoratet om fotgjengere og syklister i storbyområdene. Vi ber om at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet.

Tilleggsinnspill om behov for bedre skadedata