Viktige områder som krever en forsterket innsats og hvor vi trenger nye virkemidler, er etter min mening følgende:

– WiFi i skolen
– smartmålere/AMS
– trådløst i Smarte byer og smarte hjem
– 5G
– mobiler og barn
– langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt

Viser til Einar Flydal og Folkets Strålevern for mer informasjon.