Jeg er veldig skeptisk til all denne digitaliseringen vi nå får. Hva gjør den med helsen vår ? Er totalt motstander av tvangs-installering av de nye smartmålerne . Målerne blir installert hos folk uten noen videre informasjon. Skal vi bli totalt overkjørt i vårt eget hjem? Bestemmer vi ikke lenger i vårt eget hus? Mange hevder å ha blitt syke etter å ha fått inn smartmåler . Hvorfor blir ikke folk lyttet til? Denne overkjøringen kan gi folk virkelig helseproblemer som angst og maktesløshet over å ikke bli hørt. Tenk bare på alle de som klaget over amalgam i tennene . I åresvis ble ikke folket lyttet til. Idag er amalgam forbudt. En tankevekker. Alle de med fibromyalgi ble heller ikke hørt. Folk gikk igjennom et maretitt fordi de ikke ble trodd. Idag er fibromyalgi en godkjent revmatisk sykdom. Skal det samme nå skje med å tvinge på folk smartmålerne ? Denne totale overkjøring av folket gir mange helseplager. Bare følelsen folk får over å ikke kunne bestemme selv kan gi alvorlige plager. Selv om EL-overfølsomhet ikke er en godkjent diagnose idag betyr ikke at den ikke finnes. Mitt ønske er at dere skal lytte til folket før det er for sent. Håper dere kan stoppe denne tvangen . Helsen er viktig for alle.