Hei. Hva med å overhold grunnlovens paragraf 102? Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Tvangsinnføring av såkalt «smart» strømmåler i hvert hjem bryter med denne paragraf. «Smart» strømmåler er laget for å (etterhvert) brukes som et innsamlings punkt om alle PERSONLIGE rutiner innenfor husets fire vegger. Denne informasjonen vil bli samlet opp av alle såkalte smarte dingser og sendt videre fra AMS punktet til en sentral database. Smart står for: Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology. I tillegg utgir de fleste av disse strømmålerne mikrobølgestråling, noe som fører til at mennesker utsettes for unødvendig mye mikrobølgestråling i deres eget hjem, ofte mot deres vilje. Dette er overgrep fra staten og vil i siste instans føre til rekordhøye erstatningsutbetalinger når skadeomfanget blir forstått og kjent. Glem tobakkindustrien, her snakker vi om en kilde som er usynlig og ødelegger folkets helse over tid i et enda større omfang. Det er rett og slett en skandale.

AMS-målerne bryter også med grunnloven paragraf 112 som sier: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» Det kan ikke opprettholdes når man stråler befolkningen til sykdom. Et forhold er å sette opp et mikrobølgetårn ute, men å sette opp en sender INNE i private hjem med TVANG. Det hører ikke hjemme noe sted.

Innføring med tvang av en kilde til mikrobølgestråling i hvert hjem bryter også med menneskerettighetene artikkel 12:
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Forskning har vist oss ( i motsetning til hva en gruppe innenfor FHI har påstått ) at selv små mengder med mikrobølgestråling påvirker kroppene våre negativt over tid. Sender med en liste med 700 undersøkelser som underbygger denne påstanden. Nå er det på tide at noen i systemet tar affære og får slutt på galskapen. Alle har rett til å leve trygt i eget hjem!!