Et moderne menneske som lever i et bymiljø i dag utsettes for 1 000 000 000 000 000 000 ganger mer mikrobølget stråling enn det våre forfedre ble eksponert for i hundretusener av år via naturlig stråling i naturen. Spesielt etter at smarttelefon og wifi ble allemannseie sånn ca i 2006 – 2008, har strålingsnivået eksplodert i folks levemiljø. Nå har også AMS-målere for strømavlesning også blitt installert i alle norske hjem og bidrar til ytterligere økning..

Kanskje kan den store økningen i mange kroniske lidelser og sykdommer mm utover på 2000 tallet delvis skyldes den enorme økningen i mikrobølget stråling i våre leve-miljøer. Spesielt langtidseksponeringen og at vi ikke får noen hvileperiode/restitusjons-periode gjennom døgnet, er svært bekymringsfullt. Om natten når vi sover må nivået være meget lavt. Det finnes ti-tusener av forskningsrapporter mm som setter sammenheng mellom eksponering for mikrobølget stråling og ulike lidelser/sykdommer. Skal vi ignorere dette?

Nå jobber telecom-industrien og andre med å innføre 5G over hele landet. Dette er drevet fremover av markedskreftene, og alle smertelig klar over at dette ikke alltid er spesielt gunstig for oss. I tillegg innføres det nå nettbrett til hver elev i skolen helt fra 1. trinn over hele landet. Med innføring av 5G, kommer det også smart-hus, smart-biler og en uendelige mengde med smarte duppedingser som vi ikke trenger. Den enorme økningen i strålingsnivået som påvirker oss nå, kommer til å bli dramatisk mye høyere i fremtiden. Vi fjerner oss ytterligere fra et naturlig menneskelig leve-miljø, og jeg synes ikke det moderne mennesket er spesielt smart.

Hvordan skal vi reversere denne utviklingen den dagen forskningen blir enda mer entydig i sine funn – at dette påvirker oss svært negativt på cellenivå og gjør oss enda litt mer syke? Kommende generasjoner blir nå dramatisk mye mer eksponert for mikrobølget stråling helt fra baby-stadiet. Hvordan vil helsevesenet takle det hvis den stor økningen i en rekke lidelser vil eskalere i fremtiden?

Tiden er nå overmoden for å stoppe denne utviklingen før det blir for kostbart – både i kroner og helse. Ti-tusenvis av nordmenn blir syke av mikrobølget stråling. Svært mange er sterkt tvilende til vår hensynsløse omgang med trådløs teknologi, og vi sier et stort JA til kablet teknologi. Statens strålevern har 10 millioner ganger høyere grenseverdi for eksponering av mikrobølgestråling enn det den østerrikske legeforening anbefaler for langtidseksponering (= mer enn 4 timer pr dag). Hvem har rett og hvem tar feil mon tro……