Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling har de siste 50 årene vokst kraftig. Det store flertall av forskningsstudier påviser helserisiko ved dagens nivåer, samtidig som økning av mikrobølget stråling er blitt en vesentlig del av strategien for et «smartere» samfunn. Vi ser også at helsesektorens førstelinje konfronteres i økende grad med plager som kan knyttes til slik eksponering. Verken strålevernet eller medisinerutdanningen er på høyde med situasjonen – faglig såvel som ressursmessig.
Derfor ber vi Helse- og omsorgsdepartementet se på ståleeksponeringen for de mest sårbare og utsatte grupper. Det betyr i første rekke:

  • Ikke tilatt Wifi i barnehager og grunnskoler.
  • Revurder Norges planer om å etablere kommunikasjonsplattformen 5G Det er viktig at helsemyndighetene bruker føre-var-prinsippet som er nedfelt i mange nasjonale og internasjonale lover på helse- og miljøområde.