Jeg ser at både ynge og eldre bruker smarttelefoner, smartklokker og aktivitetsmåler, kan koble sammen elektronisk utstyr til smartere hjem og varslingssystemer. Det gir mye muligheter for mennesker og helsepersonell å samarbeide. For eksempel, diabetes pasienter kan nå bruke trådløse målings-systemer og automatisk sende varslene til pårørende, data kan vises til legene, selv-kontroll av sykdommen kan bli lettere. Bevegelse-sensorer hjemme registrerer bevegelser for pasienter med demens, som kan glemme å lukke døra. Psykologer kan tilby timene med video for pasienter som kan ikke komme på kontoret etter første konsultasjon. Det kreves endringer i arbeidsprosessene og forhold til data og informasjon, men det er en stor potensiell som vi må bruke!

Telemedisin og ehelse kan potensielt gi samme gevinster som vanlig helseteknologi som brukes idag. Derfor må telemedisinske og ehelse produkter fra private og statlige virksomheter utvikles stadig, forskes og ha en god integrasjon mellom helsevesenet og brukerne og hverandre, slik at alle får nytte av dem.

Kort sagt: Teknologi og digitale løsninger brukes stadig mer i helsevesenet, men det er fortsatt mye å gjøre og transformere. Staten gjør allerede mye i feltet, men jeg synes at vi trenger enda mer innsats i området.

Vitalii Ikoev.
Student på UIT, Master i Telemedisin og ehelse.