Et økende antall personer klager over plager fremkallt av elektromagnetisk stråling, typisk fremkallt av mobilantenner, AMS målere, DAB+ sendere, Wi-Fi og andre kilder som sender i eller nært mikrobølgeområdet.

Det hevdes at bie-døden, som oppleves stort sett i de høyest utviklede landene, også skyldes all mikrobølge-forurensingen fra 3G og 4G sendere, og alle andre kilder som forstyrrer bienes evne til å navigere, og som da til slutt gjør at biene ikke finner tilbake til kube eller bol, og derved sulter i hjel. Hvordan skal det da bli, når 5G nettet utbygges, med mye høyere effekter mange flere sendere. Likedan når DAB+ nettet videre utbygges for å kunne tilfredstille dekningskrav. Biene er grunnleggende viktig for matproduksjonen.

Alt handler om bio-kjemi. Når det tilføres energi til kroppens celler, så skjer det kjemiske og fysiologiske reaksjoner og vi har på ingen måte oversikt over hvilke.

Selv ble jeg ganske raskt etter at energiverket monterte AMS måler i vår bolig, utviklet jeg en stadig mer intens tinnitus, som igjen ga migrene, svimmelhet, synsforstyrrelser og muskelspenninger og generell kraftløshet. Det gjør at jeg ikke klarer å holde konsentrasjonen i mer enn noen minutter om gangen, har fått ødelagt nattesøvn. Både innsovning og søvnkvalitet er kraftig forstyrret av plagene. SOm resultat av dette igjen påvirker dette den psykiske helsen, og jeg er pr. i dag arbeidsufør. Og jeg er bare mildt plaget i forhold til andre som også har fått hjerneblødning og ME.

At mikrobølger har sffekt på biologiske prosesser kan enkelt bekreftes av det faktum at flere nasjoner har utviklet mikrobølgevåpen, heriblant USA og Russland. Disse våpnene kan enten påvirke ved å gir stort ubehag, paralysere eller slå ut personell.

Voksne Ressurser ber om at det foretas grundige feltstudier og forskning av: påvirkning fra sendere og øvrig utstråling i og nært ved mikrobølgeområdet og virkninger på biologiske prosesser på mennesker og annet biologisk liv.
Dette er et så viktig emne at det må gjøres snarest og gjerne i samarbeid med internasjonale forskningsinstitutt, da dette er noe som vil gjelde i hele verden, og spesielt i de mest utviklede industrialiserte nasjoner.